Termeni și condiții

I. ADMINISTRATOR SITE

Website-ul www.andreeateodor.com  este administrat de BINE IN CORP SRL, cu sediul localizat la adresa Bd 1 Mai nr 22 bl 4s14 scara 1 ap 70 sector 6 București CUI 45702099, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3564/2022.

Adresa de contact fiind coaching.andreea@gmail.com, număr de telefon 0744266738

Bifarea căsuței de ”Termeni și condiții” are valoare contractuală.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare:

Administratorul site-ului www.andreeateodor.com, denumit în continuare PRESTATOR,  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizează, denumite in continuare “BENEFICIAR”. BENEFICIARII vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor.

Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza utilizatorilor servicii mai bune de navigare. Cookie-urile nu identifică personal utilizatori de internet și acestea pot fi dezactivate, pentru mai multe detalii, accesați Politica de Cookies.

II. PĂRȚILE ACORDULUI

BINE IN CORP SRL, cu sediul localizat la adresa Bd 1 Mai nr 22 bl 4s14 scara 1 ap 70 sector 6 București CUI 45702099, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3564/2022, reprezentată de TEODOR ANDREEA DANIELA, asociat unic și administrator, denumită în continuare PRESTATOR.

Și

BENEFICIARUL, persoana care achiziționează un produs online gratuit sau plătit sau care alege de bună voie să se aboneze la comunicarea pe e-mail

PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI programe online de dezvoltare personala, însemnând atât ghiduri gratuite sau plătite car constau în documente pdf, cursuri înregistrate sau LIVE pe platforma ZOOM

BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea programului au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

III. OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a programelor prezentate pe platforma online „ www.andreeateodor.com” BENEFICIARULUI.

DURATA ACORDULUI

Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a programului (programelor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https:// www.andreeateodor.com / sau subpagini ale acestuia.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Prețurile programelor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare program în parte. 

Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii. Plata recurentă sau în mai multe tranșe, se va retrage automat din contul pe care BENEFICIARUL îl folosește pentru modalitate de plată, în termenii menționați pe pagina de plată în momentul achiziției. 

În cazul achitării prin rate, prețul programului va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare program în parte, precum și când următoarea tranșa va fi retrasă automat din contul BENEFICIARULUI. 

Pentru opțiunea de plată în rate, următoarea sau următoarele rate vor fi retrase AUTOMAT din contul pe care BENEFICIARUL l-a pus la dispoziția PRESTATORULUI, conform intervalului menționat pe pagina de vânzare a cursului.

Dacă BENEFICIARUL dorește încetarea plăților recurente, poate anula aceste plăți din contul său, dar este obligat să contacteze PRESTATORUL pe e-mail la adresa coaching.andreea@gmail.com. Dacă BENEFICIARUL întrerupe plata online a programului sau a cursului în care este înscris va pierde accesul materialelor dispuse până în acel moment în contul BENEFICIARULUI de pe site-ul www.andreeateodor.com și nu i se va returna suma de bani plătită până în momentul retragerii. Acest lucru se întâmplă deoarece cursurile și programele nu pot fi achiziționate parțial, ci doar integral, iar nerespectarea condițiilor de plată integrală sau în mai multe tranșe conform mențiunii pe pagina de vânzare a cursului / programului, atrage după sine retragerea accesului la respectivul curs / program.

Pentru cursurile cu preturi exprimate in euro sau alte monede, se va achita contravaloarea sumelor respective in lei, la cursul valutar al bancii care proceseaza plata si la cursul zilei cand se emite factura.

Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).

Toate sumele achitate in avans pentru cursuri ce se vor desfasura la o data ulterioara sunt nereturnabile.

Livrarea produselor care pot fi accesate online constă în primirea unei notificări pe e-mail cu linkul unde se poate accesa produsul sau de unde poate fi descărcat de către Cumpărător. Dacă este necesar, îi vor fi furnizate acestuia și datele de logare sau informații pentru logare.

Notificarea se face printr-un email trimis imediat sau cel târziu, în aceeași zi. Responsabilitatea BENEFICIARULUI este de a scrie corect adresa de e-mail. În caz contrar, este posibil ca materialele achiziționate să nu poată ajungă la Cumpărător.

V. METODE DE PLATĂ

In cazul optiunii de plata ” Online prin card bancar ” veti fi redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati unde veti completa un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra. 

Procesatorul de plăți folosit pe site-ul www.andreeateodor.com este STRIPE, cea mai sigură metodă de plată online cunoscută în acest moment pe piața internațională.

– Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard si care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.

– “3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul de card!

TRANSFER BANCAR:

Poți alege plata cu transfer bancar doar dacă înainte de a achita suma contactezi în mod direct PRESTATORUL și îi comunici dorința de a plăti prin transfer bancar.

Plata prin transfer bancar se face în următorul cont:

NUME: BINE IN CORP SRL

IBAN: RO13PIRB4202753231001000

BANCĂ: FIRST BANK ROMANIA

MONEDĂ: RON

SWIFT: PIRBROBU

BIC: PIRB

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

PRESTATORUL se obligă să îi livreze BENEFICIARULUI produsele sau serviciile exact așa cum a fost menționat pe pagina de vânzare a produsului pe care BENEFICIARUL l-a achiziționat, respectând întocmai termenele și condițiile de livrare comunicate în prealabil.

BENEFICIARUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 1. Să respecte întocmai termenii și condițiile de participare în program, precum și condițiile de plată. 
 2. Să nu pună la dispoziția niciunul terț informațiile din cursurile sau programele achiziționate de pe site-ul www.andreeateodor.com, sub nicio formă, decât cu acordul scris în mod explicit al administratorului site-ului, TEODOR ANDREEA DANIELA.

VII. RĂSPUNDERE

Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

VIII. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DREPTUL DE PROPIETATE INTELECTUALĂ:

CONFIDENȚIALITATE:

În ceea ce privește politica de confidențialitate a site-ului, PRESTATORUL se angajează să protejeze datele cu caracter personal oferite de BENEFICIAR și menționeze felul în care aceste date vor fi prelucrate, conform normelor în vigoare.

PRESTATORUL:

 1. Poate înregistra online sau în sală doar prin informarea în prealabil a persoanelor participante și prin acceptul acestora, atunci când în înregistrarea apare și publicul participant. Pentru programele desfășurate pe ZOOM, va fi întotdeauna menționat când evenimentul este înregistrat, iar Participantul are dreptul de a-și închide camera și microfonul și de a-și modifica numele, în cazul în care nu dorește să apară pe înregistrare. De asemenea, înregistrările evenimentelor online, pe platforma ZOOM, vor fi distribuite participanților la respectivul eveniment sau program.

BENEFICIARUL:

 1. Are drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificarea sau ştergerea acestora, dreptul la restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării acestora.
 2. Dreptul de a-și închide camera / microfonul dacă nu dorește să apară în înregistrare.
 3. Dreptul de a-și comunica această dorință și obligația de a menționa de la început dacă nu dorește să apară cu nume și imagine pe înregistrare.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

BENEFICIARUL SE ANGAJEAZĂ SĂ RESPECTE URMĂTOARELE OBLIGAȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DREPTUL DE AUTOR ȘI DE PROPIETATE INTELECTUALĂ:

 1. Drepturile de autor și de proprietate intelectuală, incluzând, dar nelimitându-se la logo, titluri de programe, paginile de pe site-ul www.andreeateodor.com, articolele de pe blog, programele, cursurile și structura programelor din SHOP, denumirile de program, conținutul acestora, precum și materialele aferente cursurilor și programelor (documente PDF, prezentări, conținut video sau înregistrări) aparțin în mod exclusiv companiei BINE IN CORP SRL, iar utilizarea, distribuirea, copierea sau împărtășirea acestor informații cu altcineva fără acordul explicit al PRESTATORULUI reprezintă încălcarea dreptului de propietate intelectuală și o ilegalitate.
 2. BENEFICIARULUI nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de BINE IN CORP SRL sau ANDREEA TEODOR (ASOCIAT UNIC ȘI ADMINISTRATOR), includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al andreeateodor.ro asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Andreea Teodor, asociat unic și administrator BINE IN CORP SRL.

IX. POLITICA DE RETUR / ANULARE

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Dacă BENEFICIARUL dorește încetarea plăților recurente, poate anula aceste plăți din contul său, dar este obligat să contacteze PRESTATORUL pe e-mail la adresa coaching.andreea@gmail.com. Dacă BENEFICIARUL întrerupe plata online a programului sau a cursului în care este înscris va pierde accesul materialelor dispuse până în acel moment în contul BENEFICIARULUI de pe site-ul www.andreeateodor.com și nu i se va returna suma de bani plătită până în momentul retragerii. Acest lucru se întâmplă deoarece cursurile și programele nu pot fi achiziționate parțial, ci doar integral, iar nerespectarea condițiilor de plată integrală sau în mai multe tranșe conform mențiunii pe pagina de vânzare a cursului / programului, atrage după sine retragerea accesului la respectivul curs / program.

X. FORŢA MAJORĂ

 1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. ALTE CLAUZE

BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din program către un terţ.

În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării accesului la programul online.

Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate intalnirile online sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate temele propuse de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de „Money Back Guarantee”, în cazul în care aceasta există.

Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

XII. CLAUZE FINALE

Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.

Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.

Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

Politica de rezolvarea a reclamatiilor

Pentru sesizari sau reclamatii, va rugam sa trimiteti un email la urmatoarele adrese si in termen de 10 zile lucratoare, veti primi un raspuns: coaching.andreea@gmail.com 

Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legatură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, Clientul se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru persoane fizice.

De asemenea, Clientul are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.

ACCESEAZĂ RAPID

SOCIAL MEDIA

Urmărește-mă pe Instagram sau Facebook pentru resurse gratuite

Copyright 2023 Andreea Teodor

×
×

Cart